سونوگرافی جهت بررسی وضعیت قرارگیری جنین

سونوگرافی جهت بررسی وضعیت قرارگیری جنین یکی از بیشترین در خواست های سونوگرافی ، سونوگرافی دوران بارداری می باشد که می توان آن را به سونوگرافی سه ماه اول،سه ماه دوم  و سه ماه سوم تقسیم بندی کرد.، بسیاری از خانم ها پیش از بارداری درباره اینکه می خواهند زایمان سزارین و یا طبیعی داشته اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی جهت بررسی وضعیت قرارگیری جنین[…]

اقدامات پیش از زایمان طبیعی

      در صورتی که بخواهید برای انجام زایمان طبیعی و یا سزارین اقدام کنید باید تحت نظر متخصص زنان خوب باشد و در صورت برقرار بودن تمامی شرایط و سلامت جنین و مادر زایمان طبیعی امکان پذیر خواهد بود. اقدامات پیش از زایمان طبیعی قدم اول انتخاب یک پزشک متخصص زنان خوب و اطلاعت بیشتر دربارهاقدامات پیش از زایمان طبیعی[…]