افراد مناسب کاشت مو

بهترین کاندیدای کاشت مو چه کسانی می باشند؟ کاشت مو | افراد مناسب کاشت مو | کاشت مو fit بسیاری از مراجعین دکتر غلامین که خواستار انجام کاشت مو می باشند سوالاتی را در خصوص اینکه آیا کاندیدای مناسبی برای انجام این کار می باشند یاخیر؟ و یا اینکه بهترین سن انجام کاشت مو چه اطلاعت بیشتر دربارهافراد مناسب کاشت مو[…]

کاشت مو ترکیبی

کاشت مو به روش ترکیبی کاشت مو | روشهای کاشت مو | کاشت مو ترکیبی در کاشت مو به روش ترکیبی دو روش FIT وFUT  با هم ترکیب می شود. در این روش هم از طریق روش FUT  با برداشت حدودا ۲۰۰۰-۱۵۰۰ گرافت از موهای بیمار از قسمت پشت سر و در بخش جلویی سر اطلاعت بیشتر دربارهکاشت مو ترکیبی[…]