خونریزی های نامنظم رحمی

خونریزی های نامنظم رحمی علت خونریزی های رحمی در چیست؟ آیا این خونریزی ها نشانه بیماری است و باید در مورد آن نگران بود؟ ابتدا ذکر می شود که علت و عوامل بسیاری در ایجاد ترشحات و یا خونریزی در خانم های متاهل و حتی خانم های مجرد و دختران نوجوان بستگی دارد. علت اصلی اطلاعت بیشتر دربارهخونریزی های نامنظم رحمی[…]