راه های درمان سرطان سینه

راه های درمان سرطان سینه ترمیم سینه بعد از سرطان در این بخش به بیان راه های درمان سرطان سینه می پردازیم تا بیشتر با این بیماری و راه های درمان آن آشنا شوید. در ابتدا پزشک بیمار را معاینه می کند و در ادامه چکاپ عکس سونوگرافی و ماموگرافی پستان ها انجام میگیرد. باید اطلاعت بیشتر دربارهراه های درمان سرطان سینه[…]

تفاوت جراحی باز و بسته بینی

تفاوت جراحی باز و بسته جراحی بینی طبیعی به دو روش باز و بسته انجام می گردد و بسته به شرایط و نظر جراح بینی دارد. روش باز روشی است که بین سوراخ های بینی برشی کوچک زده شده و به راحتی پوست از روی بینی بلند شده و جراحی انجام  می شود. در روش اطلاعت بیشتر دربارهتفاوت جراحی باز و بسته بینی[…]

بیماری استوماتیت

بیماری استوماتیت آزمایشگاه ، آزمایشگاه پزشکی این بیماری یک نوع بیماری و التهاب فراگیر دهان است که تقریبا امکان دارد تمام قسمت های دهان را فرا گیرد. بیماری استوماتیت که التهاب دهان است شامل مواردی چون مخاط دهان، لب ها، زبان و کام است. انواع بیماری استوماتیت • استوماتیت هرپسی حاد • استوماتیت آفتی • اطلاعت بیشتر دربارهبیماری استوماتیت[…]

جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی طبیعی جراحی زیبایی بینی تاثیر به سزایی بر ظاهر چهره می گذارد ، انجام این جراحی باید در راستای حفظ هماهنگی و تناسب بینی با سایر اجزای دیگر صورت انجام گیرد . برخی از افراد نمی خواهند که بعد از جراحی بینی آن ها فرم عروسکی و فانتزی پیدا کند و خواهان جراحی اطلاعت بیشتر دربارهجراحی بینی طبیعی[…]