تاثیر سیگار بر جراحی بینی

تاثیر سیگار در جراحی بینی به دلیل وجود نیکوتین در سیگار، روند بهبودی و دوره نقاهت بیمار کمی طولانی تر می شود، به طور کلی مصرف دخانیات اعم از قلیان و سیگار بعد از جراحی بینی ممنوع می باشد. به دلیل اینکه نیکوتین موجود در آن باعث بروز مشکلات انعقادی خون می شود. حداقل به مدت اطلاعت بیشتر دربارهتاثیر سیگار بر جراحی بینی[…]