کاشت مو ترکیبی

کاشت مو به روش ترکیبی کاشت مو | روشهای کاشت مو | کاشت مو ترکیبی در کاشت مو به روش ترکیبی دو روش FIT وFUT  با هم ترکیب می شود. در این روش هم از طریق روش FUT  با برداشت حدودا ۲۰۰۰-۱۵۰۰ گرافت از موهای بیمار از قسمت پشت سر و در بخش جلویی سر اطلاعت بیشتر دربارهکاشت مو ترکیبی[…]