اقدامات قبل از جراحی بینی ترمیمی

قبل از عمل ترمیمی بینی چه اقداماتی باید انجام بگیرد ؟ جراحی ترمیم بینی ، اقدامات قبل از جراحی بینی ترمیمی مانند جراحی بینی که با هدف زیبایی و برای اولین بار انجام می گیرد باید عکس برداری های لازم انجام بگیرد.در صورتی که اختلالات تنفسی در اثر جراحی اولیه به وجود آمده باشد ممکن اطلاعت بیشتر دربارهاقدامات قبل از جراحی بینی ترمیمی[…]