بارداری و جراحی بینی

بارداری و جراحی بینی جراحی بینی نیاز به رعایت برخی نکات دارد که باید رعایت شود تا بتوان به نتبجه ای مطلوب رسید. یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد جراحی بینی قبل و بعد از بارداری است. نیاز است که در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید به راحتی در این اطلاعت بیشتر دربارهبارداری و جراحی بینی[…]

ورم بینی بعد از جراحی

ورم بینی بعد از جراحی جراحی بینی یک عمل زیبایی است که نیاز مند مراقبت های قبل و بعد از عمل است تا به نتیجه ی مطلوبی رسید. یکی از مسائلی که ذهن بیماران را درگیر کرده تورم بینی بعد از جراحی بینی است. بهتر است بدانید که این کبودی ها و تورماتی که بعد اطلاعت بیشتر دربارهورم بینی بعد از جراحی[…]

جراحی بینی از روی مدل یا عکس

جراحی بینی از روی مدل یا عکس برخی از افراد بر این گمان اند که بینی شان را هر مدلی که بخواهند می توانند جراحی کنند. حتی برخی از افراد اسرار دارند که بینی شان شبیه تصاویر بازیگران و افراد معروف شود. بهتر است بدانید که نتیجه جراحی بینی هر فرد بستگی به نوع بینی اطلاعت بیشتر دربارهجراحی بینی از روی مدل یا عکس[…]